VAVILOV, Piotr P.

Członek zagraniczny PAN od 1980 roku, ZSRR

(1918-1984)

Specjalność naukowa:
hodowla i uprawa roślin