VILFAN, Sergej

Członek zagraniczny PAN od 1985 roku, Słowenia

(1919-1996)

Specjalność naukowa:
historia państwa i prawa