VINOGRADOV, Aleksandr P.

Członek zagraniczny PAN od 1974 roku, ZSRR

(1896-1975)

Specjalność naukowa:
chemia, geochemia