VINOGRADOV, Viktor V.

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, ZSRR

(1895-1970)

Specjalność naukowa:
językoznawstwo