WALASZCZYK, Ireneusz

Członek korespondent od 2016 roku

Ireneusz WALASZCZYK

ur. 28 czerwca 1959 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)