WALTOŚ, Stanisław

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Stanisław WALTOŚ

ur. 9 lutego 1932 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki prawne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2007-2010