WALUK, Jacek

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Jacek WALUK

ur. 8 kwietnia 1952 roku
Profesor, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)