WANDYCZ, Piotr S.

Członek zagraniczny PAN od 1991 roku, USA

(1923-2017)

Specjalność naukowa:
historia