WASZCZYSZYN, Zenon

Członek korespondent od 1989 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Zenon WASZCZYSZYN

(1935-2023)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2007-2010