WAŻNY, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1991 roku, członek rzeczywisty PAN od 2004 roku

(1927-2010)

Specjalność naukowa:
fitopatologia leśna, ochrona drewna i budynków