WĘGLARZ, Jan

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Jan WĘGLARZ

ur. 24 września 1947 roku
Profesor, Politechnika Poznańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2010; Prezes Oddziału PAN w Poznaniu w latach 1999-2010; Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Naukowy Oddziału PAN w Poznaniu w latach 1996-1998