WĘGLEŃSKI, Piotr

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Piotr WĘGLEŃSKI

(1939-2024)
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)