WĘGRZYN, Grzegorz

Członek korespondent od 2010 roku

Grzegorz WĘGRZYN

ur. 27 czerwca 1963 roku
Profesor, Uniwersytet Gdański

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2019-2026; Prezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2019-2026; Wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2015-2018