WEINER, January

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

January WEINER

ur. 6 września 1947 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)