WELFE, Aleksander

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Aleksander WELFE

Pobierz zdjęcie w dużej rozdzielczości

ur. 5 sierpnia 1960 roku
Profesor, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: ekonomia i finanse

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2013-2022; Prezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 2013-2022; Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 2011-2013;
Wiceprezes PAN w latach 2023-2026; członek Prezydium PAN w latach 2023-2026