WESOŁOWSKI, Zbigniew

Członek korespondent od 1989 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Zbigniew WESOŁOWSKI

(1933-2024)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)