WIĘCEK, Andrzej

Członek korespondent od 2013 roku

Andrzej WIĘCEK

ur. 24 listopada 1955 roku
Profesor, Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2019-2026; Prezes Oddziału PAN w Katowicach w latach 2019-2026; Wiceprezes Oddziału PAN w Katowicach w latach 2015-2018