WIĘCKOWSKI, Józef

Członek korespondent PAN od 1973 roku

(1928-1984)

Specjalność naukowa:
mechanika teoretyczna i stosowana

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1981-1984; Przewodniczacy Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1980-1983