WIELOCH, Tadeusz

Członek zagraniczny PAN od 2005, Szwecja

ur. 1950
specjalność naukowa: neurobiolgia