WIERZBICKA, Agnieszka

Członek korespondent od 2022 roku

Agnieszka WIERZBICKA

ur. 30 sierpnia 1968 roku
Profesor, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)