WIERZBICKI, Witold

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1890-1965)

Specjalność naukowa:
statyka budowli

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1952-1957; członek Prezydium PAN w latach 1957-1962