WIERZCHOWSKI, Kazimierz L.

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1992 roku

Kazimierz L. WIERZCHOWSKI

ur. 4 grudnia 1929 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)