WILDE, Krzysztof Jan

Członek korespondent od 2016 roku

Krzysztof Jan WILDE

ur. 11 stycznia 1966 roku
Profesor, Politechnika Gdańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)