WILDE, Piotr

Członek korespondent PAN od 1983 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1931-2006)

Specjalność naukowa:
teoria konstrukcji inżynierskich, mechanika stosowana

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1996-2002; Przewodniczacy Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1996-2002; Zastępca Przewodniczacego i Sekretarz naukowy Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1993-1995; Sekretarz naukowy Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1987-1992;