WILKIN, Jerzy

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Jerzy WILKIN

(1947-2023)
Profesor, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: ekonomia i finanse

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)