WIŚNIEWSKI, Jarosław

Członek korespondent od 2020 roku

Jarosław WIŚNIEWSKI

ur. 2 stycznia 1961 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)