WITKO, Małgorzata

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Małgorzata WITKO

ur. 17 lutego 1951 roku
Profesor, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2022; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w kadencji 2015-2022