WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Elżbieta WITKOWSKA-ZAREMBA

ur. 23 lutego 1946 roku
Profesor, Instytut Sztuki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: nauki o sztuce

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)