WITKOWSKI, Adam

Członek korespondent od 2020 roku

Adam WITKOWSKI

ur. 1 sierpnia 1958 roku
Profesor, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2023-2026; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN w kadencji 2023-2026; Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN w latach 2020-2021