WITKOWSKI, Andrzej

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Andrzej WITKOWSKI

(1955-2023)
Profesor, Uniwersytet Szczeciński

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)