WITKOWSKI, Józef

Członek korespondent PAN od 1959 roku

(1892-1976)

Specjalność naukowa:
astronomia