WITROWA-RAJCHERT, Dorota

Członek korespondent od 2020 roku

Dorota WITROWA-RAJCHERT

ur. 25 marca 1959 roku
Profesor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)


</