WŁODARCZYK, Jarosław

Członek korespondent od 2022 roku

Jarosław WŁODARCZYK

ur. 13 sierpnia 1961 roku
Profesor, Instytut Historii Nauki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: historia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)