WODZIŃSKI, Marcin

Członek korespondent od 2022 roku

Marcin WODZIŃSKI

ur. 30 maja 1966 roku
Profesor, Uniwersytet Wrocławski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: historia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Personal website (EN)
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)