WOJCIECHOWSKI, Zygmunt

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1900-1955)

Specjalność naukowa:
historia