WOJCISZKE, Bogdan

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Bogdan WOJCISZKE

ur. 11 czerwca 1952 roku
Profesor, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: psychologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)