WÓJS, Arkadiusz

Członek korespondent od 2020 roku

Arkadiusz WÓJS

ur. 7 sierpnia 1971 roku
Profesor, Politechnika Wrocławska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)