WOLIŃSKI, Wiesław

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Wiesław WOLIŃSKI

ur. 1 stycznia 1929 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)