WOLSKI, Tadeusz

Członek korespondent PAN od 1991 roku, członek rzeczywisty PAN od 2004 roku

(1924-2005)

Specjalność naukowa:
hodowla roślin, genetyka i selekcja zbóż