WOLSZCZAN, Aleksander

Członek korespondent od 1994 roku

Aleksander WOLSZCZAN

ur. 29 kwietnia 1946 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)