WOLTER, Władysław

Członek rzeczywisty PAN od 1967 roku

(1897-1986)

Specjalność naukowa:
prawo karne