WORONOWICZ, Stanisław L.

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2002 roku

Stanisław L. WORONOWICZ

ur. 22 lipca 1941 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)