WOŹNIAKOWSKI, Henryk

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Henryk WOŹNIAKOWSKI

ur. 31 sierpnia 1946 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)