WRÓBLEWSKI, Andrzej K.

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1991 roku

Andrzej K. WRÓBLEWSKI

ur. 7 sierpnia 1933 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)