YANG, Chen Ning

Członek zagraniczny PAN od 1988, USA

ur. 1922
specjalność naukowa: fizyka