ZABCZYK, Jerzy

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Jerzy ZABCZYK

ur. 29 marca 1941 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN w kadencji 2007-2010