ZABIELSKI, Romuald

Członek korespondent od 2013 roku

Romuald ZABIELSKI

ur. 25 grudnia 1960 roku
Profesor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: weterynaria

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2019-2022; członek Prezydium PAN w latach 2015-2026; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w latach 2015- 2018 i 2023-2026