ZAJADŁO, Jerzy

Członek korespondent od 2020 roku

Jerzy ZAJADŁO

ur. 28 sierpnia 1954 roku
Profesor, Uniwersytet Gdański

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki prawne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)