ZALESKA, Małgorzata

Członek korespondent od 2020 roku

Małgorzata ZALESKA

ur. 30 października 1969 roku
Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: ekonomia i finanse

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)