ZALEWSKI, Kacper

Członek korespondent od 1983 roku, członek rzeczywisty od 1991 roku

Kacper ZALEWSKI

ur. 6 stycznia 1935 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)